Nederlands English Deutsch Espanol
Home  // Vergoedingen Healthy Balance Almere   

Vergoedingen Healthy Balance Almere

Het is raadzaam om vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren of onze behandelingen vergoed worden.
Onderstaande verzekeringsmaatschappijen hebben de VIV als beroepsvereniging op hun vergoedingenlijst staan. Uiteraard hangt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding af van uw afgesloten polis!

Wij zijn in bezit van de SHO Registeropleiding Puur Plato.
Het SHO-registratienummer is: 137434-125886

Privacy en AVG

Praktijk Je Lichaam Spreekt handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Je lichaam spreekt ga je akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd in de privacyverklaring.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.

  • Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
  • Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de cliënt.
  • Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
  • Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Zorgverzekeraars die vergoeden in 2020

Wijzigingen voorbehouden, aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten ontleend worden!

RBCZ heeft afspraken met de volgende zorgverzekeraars voor 2020:

De overige zorgverzekeraars op deze pagina vergoeden beroepsbeoefenaren die zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie waarmee zij een afspraak hebben gemaakt en die bovendien zijn ingeschreven in het register van RBCZ. Tussen deze zorgverzekeraars en RBCZ worden regelmatig gesprekken gevoerd.


© 2024 Healthy Balance Almere | Disclaimer | Powered by Streamless 8.0.0